Voor bedrijven

Het belang van gezonde en fitte werknemers

Gezonde en fitte werknemers hebben vaak meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Ze zijn duurzamer inzetbaar en kosten de werkgever minder aan ziektekosten.

Een zieke werknemer kost u gemiddeld 250 euro per dag aan directe en indirecte kosten: loondoorbetaling, arbodienstverlening, de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Steeds meer bedrijven en organisaties willen daarom werk maken van de gezondheid en leefstijl van hun medewerkers. Daar zijn heel veel (online) programma’s en leefstijlchecks voor ontwikkeld, vaak gebaseerd op één uniforme aanpak. Maar welke aanpak past het best bij uw individuele werknemer? Een programma dat is gebaseerd op het unieke DNA van hem of haar. Want alleen dan is het mogelijk om écht maatwerk te bieden.

Het woord DNA zal in eerste instantie weerstand of een schrikreactie oproepen. Van: ‘ik hoef niet te weten welke ziektes ik heb’ tot ‘waar wordt mijn DNA voor gebruikt, hoe is de veiligheid geborgd?’. Dat begrijpen we. Onze programma’s zijn dan ook niet diagnostisch van aard. Dat wil zeggen dat niét wordt onderzocht welke ziektes of aandoeningen uw werknemer heeft. We brengen wél in kaart welk volledig gepersonaliseerd beweeg- en voedingsprogramma past bij uw medewerker. Op maat voor iedere werknemer.

Een leefstijl veranderen of een gezonde(re) leefstijl volhouden, is voor veel mensen moeilijk. Ze vallen na verloop van tijd weer terug in oude gewoonten of hebben moeite om te blijven sporten en te letten op hun voeding. Daarom duren onze programma’s minimaal zes maanden én zorgen we voor persoonlijke begeleiding. Iedere werknemer krijgt een (digitale) personal coach die samen met uw werknemer bekijkt welke professionals op het gebied van bewegen, voeding en leefstijl hem of haar kunnen adviseren en begeleiden. We organiseren op deze manier een team van specialisten rondom iedere werknemer.

Wat levert onze aanpak op:

  • de directe én indirecte ziekteverzuimkosten dalen
  • premies (ZW/WGA) dalen door dalende arbeidsongeschiktheidslasten
  • medewerkers worden betrokken bij hun eigen inzetbaarheid
  • de inzetbaarheid van uw werknemers verbetert substantieel
  • duurzame doorwerkmogelijkheden in het licht van de stijgende AOW
  • subsidie- en vangnetmogelijkheden worden beter benut
  • rentabiliteit en bedrijfscontinuïteit neemt toe
  • concurrentie- en imagovoordeel
  • optimale benutting van ondersteunende (financiële) mogelijkheden
  • zicht op mogelijk rendement op investeringen inzetbaarheid in euro’s

Wij kunnen voor uw bedrijf of organisatie exact uitrekenen hoeveel u bespaart op de directe én indirecte ziekteverzuimkosten. We werken hierin samen met Classen Consultancy BV.

Als het ziekteverzuim met 1% daalt, levert dit gemiddeld € 400 per medewerker per jaar op. Daarnaast neemt de productiviteit met 1% toe, hetgeen € 900 per medewerker per jaar oplevert. Opgeteld een winst van € 1300 per medewerker per jaar.